Aen Hen Llinge Es’caela
Neidd’en a’en Hen Llinge Es’caella

Mluvnice:

Ne´ss s´a tuirr. (Neen esse si aen tuirr) Není-liž pravda. (Regis)

´llan – je (akuzativ plurálu oni), ´le - ho (A.S.)

-ling – bytost s vlastností (A.S.)

llyech, llech - synonyma (A.S.)

gwen, gwyn, wen - synonyma (A.S.)

sledd / aesleddean – sáňky / sáňkovat (A.S.)

danean / addan – tančit / tančící (Regis)

sparean / aesparean – střílet / zastřelit (A.S.)

saevean / saevherne / saevherney - vědět / vědoucí (subst.) / moudrost (Agrinn)

 

Přehled přípon:

-en, -’n, -an — plurál (substantiv a adjektiv)

-’ca [-@ka, -ka] — zdrobnělina (bez rozlišení rodu)

-ean, -e’n, -en, -’n — infinitiv

-enn — trpné příčestí

-en — přídavné jméno slovesné

-, -e — přítomný indikativ sg.

-, -ea, -’a — přítomný indikativ pl.

-aé, -ae, -’e — přítomný indikativ pl. (jiná slov. třída)

-, -ear, -er, -eal, -el, -eth, -ech, -ling — odvozené podstatné jméno, různé koncovky mívají různý význam (Lze vyčíst z příkladu.)

ae-, a’-, a-, e- — dokonavost slovesa a odvozených slov

Poznámka: Může platit jen pro některá slovesa (slovesnou třídu). U jiných může být časování a odvozování zcela odlišné!

 

Příklady na kořeni -froest- (vysl. [fröst]):

froesteanmrznout

afroesteanzmrznout

(esse’n) froestenn(být) mražen

(esse’n) afroestenn(být) zmražen

froestenmrazivý

afroestenzmrzlý

(ae) froeste(já) mrznu (viz také Gramatika – slovesa)

(saen) froestea(my) mrzneme (viz také Gramatika – slovesa)

froestear, froester„mrazitel“ (subjekt mrznutí, aktivní činitel)

afroestear, afroester„zmrazitel“ (kdo někoho zmrazil)

froesteal, froestel„mraženec“ (objekt mrznutí, pasivní trpitel)

afroesteal, afroestel„zmraženec“ (kdo je zmražen)

froesteth, froestech„sebemrazitel = seboumraženec“ (reflexivum, patrně archaické)

afroesteth, afroestech„sebezmrazitel = sebouzmraženec“ (reflexivum, patrně archaické)

froestmráz (obecný název)

froest’camrazík, mrazíček

froestling„mrazoch“ (tvor s mrazivými vlastnostmi / obyvatel oblasti s mrazivými vlastnostmi ?)

 

Výslovnost:

... 
 

Stále nepřeloženo ze Ságy zůstává:

aine verseos

aine aen aenye

Dhu Dwimmermorc

Yviss, m'evelienn vente cáelm en tell

Elaine Ettariel 
Aep cor me lode deith ess'viell
Yn blath que me darienn
Aen minne vain tegen a me
Yn toin av muireán que dis eveigh e aep llea...
L'eassan Lamm feainne renn, ess'ell
Elaine Ettariel,
Aep cor aen tedd teviel e gwen
Yn blath que me darienn
Ess yn e evellien a me
Que shaent te cáel, a'vean minne me striscea...
Aen vaine?

Ki'rin!

Aen'drean va, eveigh Aine!

Aen N'og Mab, Taedh'morc

Hen Cerbin dic'ss aen n'og Zireael
Aark, aark, caelm foile, te vebe, ell?
Zireael veloe que'ss aen en'ssan irch
Mab og, Hen Cerbin, vean ni, quirk, quirk!

badraigh

Evgyr morv, Nordling!

Caemm, veloe! Ess'evgyriad a Dh'oine a'en va! Ess'tedd!

Voe'rle.

fidháil

Dol Adalatte

T'en thesse in maéth aep Eithné llev?